Varefakta har tilsluttet sig Diversitetspagten

Dansk Erhverv og Above & Beyond Group er for nylig gået sammen om at styrke arbejdet med diversitet og inklusion hos danske virksomheder.

Hos Varefakta vil vi gerne arbejde for og støtte op omkring arbejdet for den brede diversitet og dermed inkludere alle talenter uanset alder, køn, etnicitet og seksuel orientering. Varefakta har derfor tilsluttet sig Diversitetspagten for at være med til, at gøre en samlet indsats på tværs af store og mindre virksomheder og organisationer samt på tværs af Danmark.

Varefaktas adm. direktør Heidi Søsted begrunder tilslutningen her: ”Ved tilslutning til diversitetspagten ønsker vi at vise kommende kollegaer, at vi gerne vil se forskellige ud i Varefakta. Vi vil også gerne være forskellige og håber, at vi kan få endnu flere forskellige profiler til at søge stillinger hos os. Det faglige vil selvfølgelig stadig være væsentligt, og så skal man være et rart menneske, dygtig og arbejdsom, for at få job hos os, men alt andet, må meget gerne være forskelligt. Vi spænder bredt i alder og husker at få alle der vil, i spil når vi markedsfører Varefakta. Derudover kan jeg godt lide at rekruttere fra egen rækker til lederstillinger. I Varefakta må man gerne shuffle rundt mellem rollerne i organisationen. Det gør os mere agile og så er jeg vild med at forsøge, at skabe et drømmejob til alle.”

”I bestyrelsen har formanden fokus på om medlemmerne er aktuelle og det nyeste ankomne medlem var en som ingen af os kendte i forvejen. Det er ekstremt vigtigt at være åben for input, specielt når det er noget der overrasker, altså noget man slet ikke selv har tænkt.”

“I Varefakta har vi en politik om, at man selv må bestemme sin arbejdstid (op til 37 timer), hvilket betyder at vi har en ansat på 15 timer per uge, selv om vi havde ansøgt om en på fuld tid.” fortsætter Heidi Søsted.

Varefakta støtter de 15 anbefalinger til bedre rammevilkår for diversitet. Samtidig har vi mulighed for at bidrage med nye forslag, ideer og erfaringer, så vi sammen opnår bedre muligheder for at skabe diversitet og inklusion på det danske arbejdsmarked.

Vi har samtidig forpligtet os til at arbejde for forandring lokalt i Varefakta med de 5 transformationsprincipper for mere diversitet og inklusion:

  • Målbarhedsprincippet: Virksomheden forpligter sig til at opstille et ambitiøst og realistisk måltal for det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan, (direktionen eller bestyrelsen), samt på øvrige ledelsesniveauer, hvor relevant. Måltallet skal bidrage til, at vi som samlet erhvervsliv kan indfri målet om en 40/60 kønsfordeling.
  • Inklusionsprincippet: Virksomheden forpligter sig til at arbejde med inkluderende ledelse og at sikre en inkluderende virksomhedskultur, hvor alle medarbejdere føler, de hører til og ikke møder usaglig forskelsbehandling på baggrund af deres alder, køn, religiøs overbevisning, seksuel orientering, national og social oprindelse, politisk anskuelse, handicap, race, hudfarve og etnisk oprindelse.
  • Fødekædeprincippet: Virksomheden forpligter sig til at opbygge en balanceret fødekæde til ledende stillinger i virksomheden og stræbe efter at tiltrække, fastholde, udvikle og forfremme ledertalenter, uanset alder, køn, etc. Formålet er at skabe de bedste forudsætninger for en balanceret fødekæde i virksomheden, der kan sikre, at de bedste kompetencer kommer i spil til ledende stillinger.
  • Rollemodelprincippet: Virksomheden forpligter sig til at sikre anvendelse af mangfoldige rollemodeller i virksomheden, fx via eksternt kommunikations- og pressemateriale, brug af talspersoner og i internt kommunikationsmateriale.
  • Bestyrelsesprincippet: Virksomheden forpligter sig til at lave en vurdering af de nuværende processer for bestyrelsesrekruttering. Det drejer sig om at vurdere, om kompetenceprofilen for den nuværende bestyrelse er mangfoldig, for på den baggrund at afgøre om de nuværende rekrutteringsindsatser giver plads til, at alle relevante kandidater kommer i spil.

Del

Del på facebook
Del på linkedin