4 years siden

Varefakta klar med hjælp til allergenoplysning

Alle butikker og restauranter skal kunne oplyse om allergener i deres fødevarer, når de bliver spurgt. Fødevarestyrelsen er i gang med at teste om butikkerne overholder reglerne. Varefakta tilbyder assistance.

Af Ib Keld Jensen

Varefakta hejser flaget og tilbyder assistance til detailbutikker, restauranter og andre, som sælger ikke-færdigpakkede fødevarer.
Siden 13. december 2014 har butikkerne haft pligt til at kunne oplyse om indhold af allergener, når de bliver spurgt om det. Nu vurderer Fødevarestyrelsen, at butikkerne efter to et halvt år med de eksisterende regler har haft tilstrækkelig lang tid til at implementere de nye regler og dermed få styr på indholdet af allergener i alle ikke-færdigpakkede fødevarer.
Hen over sommeren og indtil slutningen af august vil Fødevarestyrelsen besøge 100 engrosvirksomheder og 400 detailbutikker og restauranter og kontrollere virksomhedernes allergenberedskab.

“Vi vil gerne støtte op om Fødevarestyrelsens kampagne og assistere virksomhederne med at få helt styr på allergenerne. Derfor opfordrer vi virksomheder, som producerer, leverer eller sælger ikke-færdigpakkede fødevarer til at kontakte os, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal håndtere reglerne.” siger Varefaktas administrerende direktør Heidi Søsted.

Alvorlige konsekvenser
Hun understreger, at virksomheder kan henvende sig for at høre om mulighederne for et samarbejde. Deklarering af allergener i færdigpakkede fødevarer har været et lovkrav i flere år, og Varefakta har solid erfaring med allergendeklarering, som bestemmes ud fra ingredienslisten.
Heidi Søsted peger på, at det kan have alvorlige konsekvenser, hvis en forbruger med allergi spiser en fødevare, som indeholder en allergen ingrediens, han eller hun ikke kan tåle.

“Derfor er det vigtigt, at forbrugere med fødevareallergi kan stole på de oplysninger, de får, om indholdet af allergene ingredienser. Og her kan vi altså hjælpe,” siger Heidi Søsted.

Tidligere fejl i allergenmærkning
Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om mærkning med og oplysning om allergene ingredienser for at øge virksomhedernes kendskab til reglerne, men også at kontrollere virksomhedernes egenkontrol og procedurer.
På baggrund af tidligere kampagner, tilsyn og henvendelser fra borgere ved Fødevarestyrelsen, at der sker fejl i mærkningen af allergene ingredienser på færdigpakkede fødevarer.
Interesserede virksomheder kan kontakte Varefaktas fødevarekontor på 4630 4500 eller maile til varefakta@localhost:8888/varefakta.byggedomain7.dk.

Lov- og regelgrundlag for kampagnen
Mærkning og information:
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne
– Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning m.v. af fødevarer
– Mærkningsvejledningens kapitel 18
– Forordning 178/2002, særligt Artikel 14, pkt. 3 b
– Bekendtgørelse nr. 1287 af 14. december 2004 om straffebestemmelser for overtrædelse af Fødevareforordningen

Egenkontrol:
– Forordning 852/2004, bilag 2, kapitel IX, afsnit 2 og 3
– Forordning 852/2004 artikel 5

Typer af virksomheder, der bliver kontrolleret
– Engrosvirksomheder
– Restauranter
– Pizzeriaer, Grillbarer mv.
– Fødevareproducenter
– Detailbutikker, herunder supermarkeder, bagere, delikatesseforretning, slagter m.v.