3 måneder siden

Varefakta søger bred juridisk profil

Varefakta sørger en juridisk medarbejder, der har lyst til at arbejde med de mange forskellige juridiske spørgsmål, der kan opstå i en videnstung rådgivningsvirksomhed. Varefakta, der p.t. beskæftiger 25 medarbejdere, er en selvejende institution, hvis hovedopgaver er at udarbejde varedeklarationer og gennemføre løbende kontrol af forbrugerprodukter. Varefakta er en mindre arbejdsplads i vækst, hvor tryghed er et nøgleord i det daglige arbejde. Alle har et stort ansvar og stor medindflydelse. I Varefakta har vi krav om høj kvalitet og kontinuerlig sparring.

Om jobbet

Stillingen, der er nyoprettet, har en bred opgaveportefølje, der rummer både intern juridisk rådgivning og konkret opgaveløsning.

En af dine vigtigste funktioner bliver at fungere som juridisk rådgiver for Varefaktas direktør omkring juridiske spørgsmål. Det kan f.eks. være ansættelsesretlige spørgsmål, Varemærke­loven, aftaleloven, GDPR m.m.

Du bliver en del af Varefaktas administration og skal samarbejde bredt på tværs af hele organisationen.

Varedeklaration m Varefakta

Arbejdsopgaver

  • Kontraktmæssige forhold til Varefaktas kunder og eksterne samarbejdspartnere. Du skal udarbejde standardkontrakter (og forhandle eventuelle ændringer).
  • Udarbejde guidelines og håndtere sager om misbrug af Varefaktas logo. Vurdering af enkeltsager i samarbejde med produktspecialist, der har den fagspecifikke indsigt i produkttypen. Du skal planlægge og udføre konkret sagsbehandling overfor producenten, leverandøren og/eller kunden.
  • Betalingsspørgsmål/klagesager. Det bliver din opgave at afklare sådanne sager internt og herefter følge op overfor den berørte part.
  • Personalejura: du skal udarbejde ansættelseskontrakter og rådgive direktøren i ansættelsesretlige spørgsmål.
  • Administrative opgaver. Du bliver en del af driften i administrationen og vil derfor indgå i de daglige opgaver omkring besvarelse af telefonopkald, mails m.m.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du er forholdsvis nyuddannet jurist med op til et par års erfaring, eller du er nyuddannet med relevant erfaring fra studiejob eller lign. og har særlig interesse for forbrugerprodukter.

Det er desuden vigtigt, at du er perfekt i dansk retskrivning og fortrolig med mundtligt og skriftligt engelsk, da vores arbejde foregår på dansk og engelsk.

Som person er du positiv, seriøs, selvstændig, struktureret, løsningsorienteret og serviceminded. Du er god til at bevare fokus på mål og resultater. Vi lægger samtidig stor vægt på, at du er venlig og hjælpsom i dagligdagen, så Varefaktas samlede mål opnås.

Yderligere oplysninger

Ring til direktør Heidi Søsted, tlf. 46 30 45 11 eller adm. koordinator Anne van Leenen, tlf. 46 30 45 01 – begge træffes igen fra den 6. januar. Se evt. mere på www.varefakta.dk

 

Arbejdstid

Aftales efter dine ønsker. Som udgangspunkt er stillingen i spændet mellem 30 og 37 timer pr. uge ekskl. frokost. Vi har flextid.

Løn

Aftales.

Tiltrædelse

Hurtigst muligt.

Ansøgning

Ansøgning og CV sendes elektronisk senest den 02. februar 2020 via “Send ansøgning”

Arbejdssted

Varefakta er i dag placeret i Roskilde på Københavnsvej 106 H-3, som vil være arbejdsstedet frem til den 31. maj 2020. Den 1. juni 2020 flytter Varefakta til Stationsparken 26, 3 tv., 2600 Glostrup, som derefter vil være blivende arbejdssted.

Varefakta

Varefakta varetager hensynet til forbrugersikkerhed herunder detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt. Dette arbejde udføres for en bred kundekreds af producenter, leverandører og i detailhandlen i Danmark og i udlandet. Deklarationerne udarbejdes på basis af tekniske specifikationer og testrapporter i henhold til lovgivningen og Varefaktas forskrifter på området. Desuden rådgiver Varefakta sine kunder om lovgivning af betydning for mærkning. Vi er 24 personer i Varefakta.