1 år siden

Varefakta søger nonfoodkonsulent

Varefakta er en selvejende institution, hvis hovedopgaver er at udarbejde varedeklarationer og gennemføre løbende kontrol af forbrugerprodukter. Varefakta er en mindre arbejdsplads i vækst. Et nøgleord er tryghed, hvor alle har et stort ansvar og stor medindflydelse. I Varefakta har vi krav om høj kvalitet og det bedst mulige serviceniveau.

Om jobbet

Vi søger en konsulent, der skal arbejde med nonfood-dagligvarer: Vaske- og rengøringsmidler, kosmetik/personlig pleje produkter, fødevarekontaktmaterialer, papirvarer, babyprodukter, feminin hygiejne produkter og emballager, til det europæiske marked.

Om jobbet Vi søger en konsulent, der skal arbejde med nonfood-dagligvarer: Vaske- og rengøringsmidler, kosmetik/personlig pleje produkter, fødevarekontaktmaterialer, papirvarer, babyprodukter, feminin hygiejne produkter og emballager, til det europæiske marked.

Arbejdsopgaver

 • Udarbejde varedeklarationer på basis af tekniske specifikationer og anden relevant dokumentation i henhold til lovgivningens krav og Varefaktas forskrifter på området.
 • Vurdere produkter og dokumentation samt rådgive kunden om lovgivning, anprisninger, generelle krav til mærkning, faremærkning m.m.
 • Tilrettelægge og gennemføre stikprøvekontrol. En del af kontrollen foregår i Varefaktas laboratorium (ikke akkrediteret), hvor vi tæller, måler og vejer, samt udfører diverse praktiske test.
 • Vurdere testdata og analyserapporter og videreformidle disse til kunden.
 • Registrering af fakturerbart arbejde og kontrol af fakturaer inden udsendelse.
 • Vedligeholde kontakt til eksisterende kunder f.eks. ved kundebesøg.
 • Sparring ved afgivelse af tilbud til nye og eksisterende kunder, indgåelse af aftaler med eksterne samarbejdspartnere.
Vi arbejder tæt sammen i nonfood-teamet, der består af 4 medarbejdere. Vi har desuden tæt kontakt til vores kollegaer i fødevare-teamet.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har en relevant naturvidenskabelig uddannelse, f.eks. en kandidatgrad i kemi eller biologi, at du er ingeniør eller bachelor i ernæring og sundhed.

Vi ønsker os, at du har kendskab til og interesse for:

 • Relevante lovgivninger, EU-direktiver og -forordninger, standarder og mærkningsordninger.
 • Materialeegenskaber og kemiske stoffer, primært i vaske-rengøringsmidler og kosmetiske produkter.
 • Tekniske specifikationer, testrapporter, sikkerhedsdatablade, overensstemmelseserklæringer mm.
 • Forbrugerprodukter.
 • Kundepleje.
 • Samarbejde med myndigheder, dagligvarehandlen og diverse interessenter.
Det er en fordel, hvis du har praktisk laboratorieerfaring.
Det er vigtigt, at du er perfekt i dansk retskrivning og fortrolig med mundtligt og skriftligt engelsk. Arbejdet foregår på dansk og engelsk.
 
Som person er du positiv, seriøs, selvstændig, struktureret, omhyggelig, løsningsorienteret og serviceminded. Du trives i en hverdag med mange mindre og meget forskelligartede opgaver, der skal løses i et tæt og dialogbaseret samarbejde med dit team.
 
Det er vigtigt, at du er god til at bevare fokus på mål og resultater, da teamet bliver målt på faktureringsgrad. Vi lægger samtidig stor vægt på, at du er venlig og hjælpsom i dagligdagen, så Varefaktas samlede mål opnås.

Yderligere oplysninger

Ring til Seniorkonsulent Solveig Kjær, tlf. 46 30 45 07 eller se mere på varefakta.dk.

Arbejdstid

Aftales efter dine ønsker. Som udgangspunkt i spændet mellem 30 og 37 timer pr. uge ekskl. frokost. Vi har flextid.

Løn

Aftales.

Tiltrædelse

Hurtigst muligt.

Ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk senest den 28. marts 2019

Arbejdssted

Varefakta, Københavnsvej 106 H-3, 4000 Roskilde.

Varefakta

Varefakta varetager hensynet til forbrugersikkerhed herunder detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt. Dette arbejde udføres for en bred kundekreds af producenter, leverandører og i detailhandlen i Danmark og i udlandet. Deklarationerne udarbejdes på basis af tekniske specifikationer og testrapporter i henhold til lovgivningen og Varefaktas forskrifter på området. Desuden rådgiver Varefakta sine kunder om lovgivning af betydning for mærkning. Vi er 20 personer i Varefakta.