3 years siden

Velkommen til Varefaktas nye administrative koordinator

Anne van Leenen er uddannet cand.scient.adm. og har erfaringer fra både den offentlige og den private sektor. Her har hun været beskæftiget indenfor sekretariat og administration, projektledelse og koordinering samt kommunikation, formidling og design.

Hos Varefakta bliver Anne ansvarlig for Varefaktas administration og støttefunktioner. Herudover skal hun indgå i arbejdet med strategi og udvikling af Varefakta samt udvikling og drift af vores nye kursusafdeling.

Vi har spurgt Anne, hvad hun forestiller sig, at hun kan bidrage med hos Varefakta, hvortil hun svarede: ”Med mine erfaringer kan jeg bidrage til sikker og smidig drift af administrationen og støttefunktioner. Jeg har også tidligere arbejdet med strategi og udvikling, og jeg har fokus på at sikre en klar sammenhæng til Varefaktas vision og værdier.”

Anne deler Varefaktas mål om at arbejde for flere gode deklarationer, der giver forbrugerne bedre muligheder for at navigere, når de skal vælge produkter.

Vi glæder os meget til at drage nytte af Annes mange erfaringer og kompetencer.

Anne kan kontaktes på telefon +45 46 30 45 10 og e-mail avl@varefakta.dk.

Anne van Leenen