2 years siden

Velkommen til Varefaktas nye fødevarekonsulent

Line Knutsson har taget den første del af landmandsuddannelsen, hun er uddannet laborant og så har hun videreuddannet sig til Civilingeniør med en Bachelor i Bioteknologi og en Kandidat i Fødevareteknologi.

Line kommer fra en stilling som projektmedarbejder hos Forbrugerrådet Tænk – først i deres fødevareteam og senest i afdelingen Test & Analyse.

Lines arbejdsopgaver hos Varefakta vil være, at udarbejde varedeklarationer på fødevarer for Varefaktas nationale og internationale kunder, kunderådgivning samt at gennemføre stikprøvekontrol af Varefakta-mærkede fødevarer og dyrefoder.

Vi har spurgt Line om, hvad hun forestiller sig, at hun kan bidrage med hos Varefakta, hvortil hun svarede:

Jeg har fra mit job hos Forbrugerrådet Tænk været vant til, at sikre forbrugernes rettigheder, så dette vil jeg arbejde videre med. Derudover har jeg erfaring med fødevaremærkning og fødevarelovgivning. Jeg håber, at kunne bidrage med mit brede kendskab til hele fødevareerhvervet og alle led i produktionskæden lige fra primærproducenten og til at forbrugeren står med det færdige produkt.”

Jeg brænder for, at forbrugerne kan tage sikre og ikke mindst oplyste valg. Jeg synes, at fødevarelovgivning og mærkning er spændende områder, som hele tiden er i udvikling. Hos Varefakta kan jeg bruge mine erfaring og interesse for fødevareproduktion.”  

Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde med Line.

Line kan kontaktes på e-mail lik@varefakta.dk.