2 years siden

Velkommen til Varefaktas nye fødevarekonsulent

Simone Nielsen er uddannet Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Hun kommer fra en stilling som kunderådgiver i Fødevarestyrelsen. Her vejledte hun blandt andet fødevarevirksomheder i, hvilke krav i lovgivningen de skal efterleve.

Simones arbejdsopgaver hos Varefakta vil være, at udarbejde varedeklarationer på fødevarer for Varefaktas nationale og internationale kunder, kunderådgivning samt at gennemføre stikprøvekontrol af Varefakta-mærkede fødevarer og dyrefoder.

Vi har spurgt Simone om, hvad hun forestiller sig, at hun kan bidrage med hos Varefakta, hvortil hun svarede:

I mit tidligere arbejde har jeg dagligt været i kontakt med både forbrugere og fødevarevirksomheder. Jeg har derfor et godt indblik i både forbrugernes spørgsmål til varerne på hylderne i supermarkedet, samt hvad fødevarevirksomhederne er i tvivl om, når det kommer til lovgivningen. Denne viden og erfaring kan jeg bruge i mit arbejde med at sikre korrekte deklarationer, som både tager højde for forbrugerne, fødevarevirksomhederne og den gældende lovgivning.

”Jeg søgte stillingen hos Varefakta fordi jeg synes, at fødevarelovgivning, og specielt mærkning er et rigtig spændende område. Derudover synes jeg, at Varefakta udfører et vigtigt arbejde med at sikre korrekte varedeklarationer som forbrugerne kan stole på. Det er et arbejde, jeg gerne vil være en del af.”

Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde med Simone.

Simone kan kontaktes på e-mail sin@varefakta.dk.