Varedeklaration

Varedeklaration

Forside < Ydelser < Varedeklaration

VAREDEKLARATION OG MÆRKNINGSFORORDNINGEN

Varefakta kontroleret

Varefakta sikrer korrekt mærkning af dine varer

Varefakta sikrer, at den pågældende vare med den pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med national lovgivning samt EU-lovgivning.

Arbejdet med at mærke en fødevare omfatter bl.a.: 

 • Kontrol af krav til mærkningsordninger som eksempelvis Økologimærket, Nøglehullet, Fuldkornsmærket, Svanemærket, Astma-Allergi mærket m.fl.
 • Vurdering af varebetegnelse og beskrivende varebetegnelse
 • Vurdering af anprisninger, herunder hvornår noget må kaldes ”sundt” og ”rig på [..]” mv.
 • Energi- og ingrediensberegning
 • Inden Varefakta påbegynder denne opgave, skal kunden udfylde det til enhver tid gældende specifikationsskema for varedeklarationen. Password fås ved henvendelse til Varefakta.
 • Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af specifikationsskemaet, fremsendes af kunden til Varefakta for kundens egen regning.

VAREFAKTA ER EKSPERTER I FØDEVARELOVGIVNING OG MÆRKNING

Danmark har, fælles med resten af EU, en stor og kompliceret fødevarelovgivning. Konsulenterne hos Varefakta er eksperter i den store del af lovgivningen, der omhandler mærkning, så har du brug for hjælp til mærkningen af dine produkter eller fortolkning af fødevarelovgivningen, er det Varefakta, du skal kontakte.

Ligesom mange af de øvrige EU-lande, har Danmark særlige regler i fødevarelovgivningen, der har indflydelse på mærkningen, og som kun gælder produkter, der sælges i Danmark. Sådanne særregler kan være svære for udenlandske leverandører, måske specielt fra det øvrige EU, at forstå.

Varefakta kan hjælpe med at præcisere disse særregler i lovgivningen overfor jeres leverandører og rådgive om korrekt mærkning af varer, der skal sælges i Danmark. Har I som producent eller importør behov for at få en fortolkning af detaljerne, er der også hjælp at hente hos Varefakta.

 

OM MÆRKNINGSFORORDNINGEN

I Varefakta arbejder vi kun regulatorisk. Det betyder at alle informationer der angives på et produkt, stemmer overens med lovgivningen, blandt andet Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, også kaldet mærkningsforordningen.

Med mærkningsforordningen er reglerne for varedeklaration, mærkning og næringsdeklaration samlet i én forordning. Samtidig går man fra direktiver over til en forordning, hvilket betyder, at EU-reglerne er direkte gældende i dansk ret.

Der er fastsat en række forskellige regler om, hvilke oplysninger forbrugeren skal have om en fødevare. Formålet med en varedeklaration og generel mærkning er dels at sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om de enkelte fødevarer, og dels at skabe grundlag for en effektiv kontrol.

Desuden skal reglerne sikre forbrugeren imod vildledende mærkning og markedsføring.

Herudover har Fødevarestyrelsen udarbejdet en mærkningsvejledning, der beskriver bestemmelserne i mærkningsforordningen og mærkningsbekendtgørelsen. Vejledningen er rettet mod de myndigheder, der skal føre tilsyn med mærkningsreglerne, og mod producenter, importører og forhandlere af fødevarer.

VAREDEKLARATION MED VAREFAKTA-LOGO

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas logo og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at den pågældende vare med den pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Inden Varefakta påbegynder denne opgave, skal kunden udfylde det til enhver tid gældende specifikationsskema. Password fås ved henvendelse til Varefakta. Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af specifikationsskemaet, fremsendes af kunden til Varefakta for kundens egen regning. Varefakta skal godkende korrekturen inden emballagen trykkes.

Sådan kan en Varefakta-deklaration se ud:

Rugbrød deklaration
Varefakta_6_11_18_1736 1_High

stikprøvekontrol af varer med varefakta-logo

Varefakta kan én gang årligt på eget laboratorium, eksterne laboratorier eller på prøvningsinstitutter efter Varefaktas eget valg foretage stikprøver af varer mærket med Varefakta, for at sikre at varen vedvarende er i overensstemmelse med varens deklaration.

Stikprøven omfatter blandt andet:

 • Akkrediterede analyser til verificering af deklarerede næringsværdier. Værdierne verificeres jf. EU’s fastsatte, tilladte tolerancer.
 • Akkrediteret kontrol af nettovægt og evt. antal i pakning.
 • Kontrol af at emballagens informationer stemmer overens med den seneste deklaration f.eks efter en opdatering.
 • Varefakta varetager dialog med producent/leverandør ved fund af afvigelser, samt indhenter dokumentation på korrigering for afvigelser, hvis dette er relevant.
 • Kunden informeres, hvis der i forbindelse med stikprøvekontrollen er fundet grundlag for, at opdateringer er nødvendige.
 • Varefakta varetager dialog med producent ved fund af afvigelser samt indhenter dokumentation.

Stikprøver foretages på kundens regning, og kan variere efter produkt og omfanget af analyser. Se priser for Varefakta-abonnement her.

ØNSKER DU RÅDGIVNING OM UDARBEJDELSE AF DIN VAREDEKLARATION OG MÆRKNING AF DINE FØDEVARER ELLER NONFOOD-VARER?

Hos Varefakta har vi viden indenfor alle de lovkrav, der stilles til varedeklaration og mærkning af fødevarer og nonfood-varer. Har du brug for vores faglige ekspertise eller rådgivning står vores konsulenter klar til at hjælpe dig.