Varedeklaration

Varedeklaration

Forside < Ydelser < Varedeklration

VAREDEKLARATION OG MÆRKNINGSFORORDNINGEN

Varefakta sikrer korrekt mærkning af dine varer

Varefakta sikrer, at den pågældende vare med den pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med national lovgivning samt EU-lovgivning.

Arbejdet med at mærke en fødevare omfatter bl.a.: 

  • Kontrol af krav til mærkningsforordningen som eksempelvis Økologimærket, Nøglehullet, Fuldkornsmærket, Svanemærket, Astma-Allergi mærket m.fl.
  • Vurdering af varebetegnelse og beskrivende varebetegnelse
  • Vurdering af anprisninger, herunder hvornår noget må kaldes ”sundt” og ”rig på [..]” mv.
  • Energi- og ingrediensberegning
  • Inden Varefakta påbegynder denne opgave, skal kunden udfylde det til enhver tid gældende specifikationsskema for varedeklaration. Password fås ved henvendelse til Varefakta.
  • Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af specifikationsskemaet, fremsendes af kunden til Varefakta for kundens egen regning.

OM MÆRKNINGSFORORDNINGEN

I Varefakta arbejder vi kun regulatorisk. Det betyder at alle informationer der angives på et produkt, stemmer overens med lovgivningen, blandt andet Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne, også kaldet mærkningsforordningen.

Med mærkningsforordningen er reglerne for varedeklaration, mærkning og nærings-deklaration samlet i én forordning. Samtidig går man fra direktiver over til en forordning, hvilket betyder, at EU-reglerne er direkte gældende i dansk ret.

Der er fastsat en række forskellige regler om, hvilke oplysninger forbrugeren skal have om en fødevare. Formålet med varedeklaration og mærkningen er dels at sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om de enkelte fødevarer, dels at skabe grundlag for en effektiv kontrol.

Desuden skal reglerne sikre forbrugeren imod vildledende mærkning og markedsføring.

Herudover har Fødevarestyrelsen udarbejdet en mærkningsvejledning, der beskriver bestemmelserne i mærkningsforordningen og mærkningsbekendtgørelsen. Vejledningen er rettet mod de myndigheder, der skal føre tilsyn med mærkningsreglerne, og mod producenter, importører og forhandlere af fødevarer.

Ønsker du rådgivning om varedeklaration samt mærkning af dine fødevarer eller nonfood-varer?

Hos Varefakta har vi viden indenfor alle de lovkrav, der stilles til mærkning af fødevarer og nonfood-varer. Har du brug for vores faglige ekspertise eller rådgivning står vores konsulenter klar til at hjælpe dig.

ØNSKER DU RÅDGIVNING OM VAREDEKLARATION OG MÆRKNING AF DINE FØDEVARER ELLER NONFOOD-VARER?

Hos Varefakta har vi viden indenfor alle de lovkrav, der stilles til varedeklaration og mærkning af fødevarer og nonfood-varer. Har du brug for vores faglige ekspertise eller rådgivning står vores konsulenter klar til at hjælpe dig.