Fødevarekontaktmaterialer

FØDEVAREKONTAKTMATERIALER

Forside < Ydelser < Fødevareemballage

Få styr på fødevareemballage - Varefakta rådgiver om emballering af fødevarer

Kravene til fødevareemballage er stigende i disse år. Udover store krav til emballagers primære funktionalitet, såsom mekanisk styrke, barriereegenskaber, brugsegenskaber etc., stilles der også lovkrav til emballagers sundheds- og miljømæssige kvalitet.

Om fødevarekontaktmaterialer / fødevaremballage

Fødevarekontaktmaterialer er en fælles betegnelse for emballage, der kan anvendes til opbevaring af fødevarer eller til at komme i kontakt med fødevarer. Det kan f.eks. være papir, pap, glas eller plast. Der er skrappe krav til materialer bestemt til at komme i kontakt med fødevarer. For at sikre disse materialers sikkerhed, er der indført en række lovkrav og kontrolforanstaltninger i EU.

 

Young woman shopping in grocery store. Mature woman checking food label in supermarket. Latin woman holding shopping basket and choose a product in supermarket.
Varefakta_26_3_192265

Fødevare- kontaktmaterialer skal anvendes korrekt

Generelt er det ​vigtigt, at man sikrer en korrekt anvendelse af fødevareemballage. Både virksomheder og forbrugere bør følge brugsanvisninger for at sikre, at der ikke sker afsmitning på grund af forkert brug. Affaldsposer er f.eks. ikke beregnet til at komme i kontakt med fødevarer, en tom isbøtte er ikke beregnet til at opbevare rester fra aftensmaden i og en isterningebakke er ikke beregnet til varme væsker.

Som forbruger kan du finde Varefakta-kontrollerede fødevare- kontaktmaterialer til brug i dagligdagen eksempelvis bagepapir, kaffefiltre, fryseposer, plastfilm, stanniol og madpapir. Varefakta har tjekket, at alle krav er opfyldt, f.eks. at der er udført test for migration af farlige stoffer, at vi har alle nødvendige sikkerhedsdatablade (SDS) og at dokumentationen er i orden.

Varefakta udtager Varefakta-kontrollerede fødevare- kontaktmaterialer til stikprøvekontrol med det formål at vise, om minimumskravene er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og varen.

Ønsker du rådgivning om fødevarekontaktmaterialer?

Hos Varefakta har vi viden indenfor alle de lovkrav, der stilles til fødevareemballage, når der skal testes, kontrolleres og godkendes. Har du brug for vores faglige ekspertise eller rådgivning står vores konsulenter klar til at hjælpe dig.

 

DU KAN OGSÅ LÆSE OM:

Test af røgalarmer

Varedeklaration