Anprisninger

Forside < Kurser < Anprisninger

Anprisninger – det ekstra og særlige ved din vare

Anprisninger af fødevarer spiller en vigtig rolle, når man gerne vil fange forbrugerens interesse. Vi udvikler kurser om anprisninger af fødevarer til dig og dine kolleger, der har ansvar for mærkning og markedsføring af fødevarer – både producenter, leverandører, ansatte i detailhandlen, reklamebureauer, marketing osv.

På dette kursus gennemgår vi, hvilke anprisninger, der er lovlige at anvende, og hvilke anprisninger, der overskrider grænsen. Kurset indeholder en gennemgang af de forskellige typer af anprisninger, der findes, heriblandt ernærings- og sundhedsanprisninger, kvalitetsanprisninger, illustrationer osv.

Lovgivningen inden for brugen af anprisninger er kompleks, og anprisningers lovlighed beror desuden i høj grad på fortolkning og vurderinger om vildledning. Vi gennemgår lovgivningen og myndighedernes tolkninger, og vi anvender konkrete eksempler både fra markedet i Danmark og fra jeres egen virksomhed. Vi indarbejder derfor eksempler fra jeres egen hverdag.

Efter dette kursus bliver I og jeres virksomhed opmærksom på faldgruberne inden for brugen af anprisninger, og I vil være i stand til at udarbejde lovlig mærkning og markedsføring i Danmark. 

Undervisningsform:

Vi udarbejder og tilrettelægger kurset i tæt dialog med jer. Undervisningsformen er dynamisk og veksler mellem oplæg i plenum, dialog og praktiske øvelser. Vi inddrager gerne jeres egne varer som cases i øvelserne, hvis I ønsker det.

På kurset om Anprisninger undervises i følgende emner:

  • Vildledning
  • Ernæringsanprisninger
  • Sundhedsanprisninger
  • Kvalitetsanprisninger
  • Produktnavn og varebetegnelse
  • Illustrationer
  • Logoer (både statslige og private)
  • Øvelser
Varefakta_26_3_192233

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer, der har ansvar for mærkning og markedsføring af fødevarer – både producenter, leverandører, ansatte i detailhandlen, reklamebureauer, marketing osv.

Vil du vide mere?

I er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information ved at sende en forespørgsel eller ringe til os på 46304500

Varefakta er en selvejende institution, som blev stiftet i 1957. Varefakta er en unik mærkningsordning, som sætter en ære i at levere præcise og lovpligtige varedeklarationer og efterfølgende kontrollere, at deklarationen holder, hvad den lover. Varefakta varetager hensynet til forbrugersikkerhed, herunder detailhandlens behov for juridisk korrekt mærkning i forhold til et ofte kompliceret regelsæt.

Modtager du vores nyhedsbrev?