Varedeklaration med Varefakta

Forside < Ydelser < Varedeklaration med Varefakta-logo

VAREDEKLARATION MED VAREFAKTA-LOGO

 

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas logo og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at den pågældende vare med den pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Inden Varefakta påbegynder denne opgave, skal kunden udfylde det til enhver tid gældende specifikationsskema. Password fås ved henvendelse til Varefakta. Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af specifikationsskemaet, fremsendes af kunden til Varefakta for kundens egen regning. Varefakta skal godkende korrekturen inden emballagen trykkes.

Sådan kan en Varefakta-deklaration se ud:

Varefakta test - presse

stikprøvekontrol af varer med varefakta-logo

Varefakta kan én gang årligt på eget laboratorium, eksterne laboratorier eller på prøvningsinstitutter efter Varefaktas eget valg lade foretage stikprøver af varer mærket med Varefakta, for at sikre at varen vedvarende er i overensstemmelse med varens deklaration.

Stikprøven omfatter blandt andet:

  • Akkrediterede analyser til verificering af deklarerede næringsværdier. Værdierne verificeres jf. EU’s fastsatte, tilladte tolerancer.
  • Akkrediteret kontrol af nettovægt og evt. antal i pakning.
  • Kontrol af at emballagens informationer stemmer overens med den seneste deklaration f.eks efter en opdatering.
  • Varefakta varetager dialog med producent/leverandør ved fund af afvigelser, samt indhenter dokumentation på korrigering for afvigelser, hvis dette er relevant.
  • Kunden informeres, hvis der i forbindelse med stikprøvekontrollen er fundet grundlag for, at opdateringer er nødvendige.
  • Varefakta varetager dialog med producent ved fund af afvigelser samt indhenter dokumentation.

Stikprøver foretages på kundens regning, og kan variere efter produkt og omfanget af analyser. Se priser for Varefakta-abonnement her.