Dyrefoder

Er dit kæledyrs mad mærket og kontrolleret af Varefakta, så kan du være sikker på, at foderet holder hvad det lover over tid i butikkerne og overfor for dig som kæledyrsejer. 

der er over

0

Varefakta-mærkede dyrefoder produkter i danske og udenlandske supermarkeder

der er 

0 %

af de danske familie, der har en hund

i år 2021 blev

0 %

dyrefoder produkter udtaget til stikprøvekontrol

Det bedste til dit kæledyr

Varefakta indsamler alle relevante og lovpligtige informationer fra producenterne, og sikrer, at informationerne på emballagen angives korrekt efter gældende lovgivning om mærkning af dyrefoder.

Mærkning af foder skal fortælle dig som kæledyrsejer, hvilke ingredienser foderet består af, hvilket næringsindhold foderet har og hvad det skal bruges til. Desuden skal mærkningen sikre sporbarheden og den må ikke være vildledende.

Herudover vil en Varefakta-mærket dyrefoderdeklaration altid indeholde oplysning om varens fremstillingsdato samt information om holdbarhed for den uåbnede og åbnede vare. Denne information er ikke lovpligtig at angive, men Varefakta mener, at det er god forbrugeroplysning og sikrer derfor at disse oplysninger angives på Varefakta-mærkede dyrefoderprodukter.

james-lacy-xe_MtM-ixlw-unsplash
DanskVarefakta_Produkter_2766

Det foder, man finder i supermarkedet, er produceret efter europæisk lovgivning og det vil per definition indeholde de proteiner, fedtstoffer, vitaminer og mineraler, som dit kæledyr har brug for. 

På hylderne i supermarkedet finder du også Varefakta-mærket dyrefoder – vi mærker og kontrollerer alt fra kattemad, tørrede griseører, tyggestænger, vådfoder og hundekiks.

Hvad kan du bruge informationerne i din dyrefoderdeklaration til?

Som ejer af et kæledyr går man unægteligt op i, hvad man serverer af dyrefoder for sin kat, hund, kanariefugl eller kanin. Læs med her og se hvad informationen, som du kan finde i varens deklaration betyder og hvad der altid skal fremgå af deklarationen:

 • Angivelse af fodertypen (fuldfoder, fodermiddel eller tilskudsfoder) og med hvilket formål foderet skal anvendes:
  – Fodermiddel: foder, der alene består af ét fodermiddel med evt. tilsætningsstoffer fx tørrede griseører eller solsikkefrø.
  – Fuldfoder: foder, der dækker dyrets daglige behov for næringsstoffer fx det meste tørfoder i piller.
  – Tilskudsfoder: anvendes som supplement til fuldfoder, fx godbid eller snack.
 • Navn eller firma og adressen på den mærkningsansvarlige (afsenderen af foderet og hvem der kan tages kontakt til ved spørgsmål til foderet og mærkningen).
 • Nettomængde (foderets samlede vægt uden emballage).
 • Tilsætningsstoffer (stoffer, der anvendes i foder med henblik på at forbedre kvaliteten, forbedre dyrets ydeevne og generelle sundhed).
 • Vandindhold (hvis mængden overstiger 14%) (hænger typisk sammen med hvilken slags foder der er tale om; tørfoder har et lavere vandindhold hvorimod vådfoder har et højere vandindhold).

Stikprøvekontrol af Varefakta-mærket dyrefoder

Varefakta mener, at forbrugeren har krav på korrekte og troværdige oplysninger. Derfor er stikprøvekontrollen obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. 

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta kan årligt, på akkrediterede laboratorier efter Varefaktas eget valg, foretage stikprøver af varer mærket med Varefakta. 

Varen indkøbes i supermarkedet, analyseres på akkrediterede laboratorier og varens emballage kontrolleres ift. om den stemmer overens med den emballage som Varefakta senest har godkendt.

STIKPRØVEKONTROL AF DYREFODER OMFATTER BL.A.:
 • Analyse af analytiske bestanddele.
 • Kontrol af fodertilsætningsstoffer.
 • Kontrol af nettovægt og evt. antal i pakning.
 • Kontrol af at emballagens informationer stemmer overens med den seneste deklaration fx efter en opdatering.
 • Varefakta varetager dialog med producent/leverandør ved fund af afvigelser, samt indhenter dokumentation på korrigering for afvigelser, hvis dette er relevant.
Tidligere
Næste

Forskrift for dyrefoder

Dyrefoder med Varefakta-mærke har ofte krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen.

FORSKRIFTEN INDEHOLDER INFORMATION OMKRING:
 • forskriftens gyldighedsområde,
 • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
 • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
 • Varefakta-deklarationens udformning,
 • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-logo,
 • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
 • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
 • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-logo samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.
VAREFAKTAS SÆRKRAV TIL DYREFODER:
 • Varenavn skal anføres i samme synsfelt som Varefakta-mærket.
 • Varens fysiske karakter og/eller tilsand skal anføres: ”Tørfoder”: anføres på dyrefoder med et vandindhold < eller = 14 %, ”Semi-moist”: anføres på dyrefoder med et vandindhold > eller = 14 % og < 60 % og ”Vådfoder”: anføres på dyrefoder med et vandindhold > eller = 60 %
 • Fremstillingsdato anføres ud fra holdbarhedsdatoen.
 • Deklarationen skal omfatte en opbevaringsanvisning, hvori der anføres, hvordan produktet bør opbevares i den uåbnede og åbnede emballage.
 • Stykantal deklareres for produkter, hvor antallet har betydning for forbrugeren, og hvor antallet ikke umiddelbart kan ses gennem emballagen.

Du kan læse mere om:

kosttilskud
Kosttilskud

For alle kosttilskud gælder, at de skal indeholde vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer med ernæringsmæssig og/eller fysiologisk virkning.

DanskVarefakta_Produkter_2686
Varedeklaration fra A til Z

Hvad fortæller ingredienslisten dig, hvad betyder drænet vægt og hvorfor er der tilsætningsstoffer i din leverpostej? Her kan du få et overblik over de mange forskellige informationer, du for eksempel kan finde på en pakke mysli med frugt og nødder.

Tasty chicken and vegetable shashlik roasting on on skewers over hot grill in countryside
7 gode grillråd før du tænder op

Briketterne holder varmen, men grillkul giver den bedste smag. – Hos Varefakta tester vi både briketter og kul og giver her syv gode råd, inden du inviterer til grillfest i haven.