Forskrifter for cykellåse

Cykellåse

Forskriftnummer: VF 5029:4

Godkendt: 19. februar 1992

Opdateret: 20. november 2020

BESKRIVELSE

Forskriften omfatter Varefaktas generelle regler for deklarering, dokumentationskrav, tests og kontrol af cykellåse.  Forskriften er udarbejdet i samarbejde med Cyklistforbundet, FORCE Technology, Forsikring & Pension og Politiet og indeholder en række ekstra sikkerheds- og funktionelle krav, udover lovgivningen, for elektroniske cykellåse defineret af Varefakta.

Med en Varefakta-mærket cykellås kan du få erstattet et cykeltyveri, men husk at få et Varefakta-låsebevis udleveret når du køber låsen.

Varefakta tilføjede i år 2020 to nye mekaniske tests til forskriften for Cykellåse. Varefakta mener nemlig, at en mekanisk cykellås skal kunne modstå de rystelser, der kan forekomme på en cykel som fx bump og vibrationer.

Derfor er en Varefakta-kontrolleret cykellås også testet ift. modstandsdygtighed overfor bump og vibration. Låsen skal kunne modstå både bump og vibration, så man sikkert kan cykle på brosten og over kantsten uden at låsen rasler fra hinanden, og låsens funktioner skal stadig fungere tilfredsstillende.

Forskriften for cykellåse dækker både mekaniske- og elektronsike cykelåse. Varefakta stiller i forskriften for cykellåse blandt andet følgende krav til modstandsdygtighed overfor elektriske og magnetiske åbningsforsøg samt modstandsdygtighed overfor varme, krav til digital sikkerhed, så elektroniske låse skal have modstandsdygtighed overfor ”brute force” angreb, ”spoofing” og ”hacking” samt krav til den elektroniske nøgle, f.eks. begrænset deling af aktive nøgler på smartphones.

Cykellås

Forskriften indeholder information omkring:

  • forskriftens gyldighedsområde,
  • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe, 
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,
  • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-logo,
  • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
  • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
  • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-logo samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.

Du kan læse mere om:

DanskVarefakta_Produkter_2715
Mærkning af cykellåse

Varefakta hjælper jer gennem processen, når I skal have jeres mekaniske eller elektroniske cykellås godkendt og mærket efter Varefaktas forskrift for cykellåse.

Happy business colleagues talking, smiling and walking in the city outdoor
Stikprøvekontrol af cykellåse

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

fabrice-mommer-uMVpT7x2wDs-unsplash
Cykeltyverier er faldet støt gennem de senere år

Ifølge Forsikring & Pension har antallet af indbrud og tyverier, heriblandt cykeltyverier, været usædvanlig lavt de sidste par år. Det skyldes bl.a., at vi alle sammen har været mere hjemme på grund af corona, og det har gjort det sværere for tyvene at komme til.