Artwork check

Varefakta tjekker, at mærkningsteksten er anført i overensstemmelse med varefaktas udarbejdede oversættelse/deklaration.

Artwork check

Varefakta tjekker, at mærkningsteksten er anført i overensstemmelse med varefaktas udarbejdede oversættelse/deklaration. 

Det indebærer bl.a. tjek af:

  • At de obligatoriske mærkningsoplysninger er angivet i overensstemmelse med Varefaktas forudgående udarbejdelse.
  • Om der er vildledende illustrationer, storytelling eller anprisninger.
  • At alle frivillige informationer stemmer overens med mærkningsteksten.
Dyrefoder

Tidsestimat og timepris

Varefaktas timepris 1399 DKK (ekskl. moms).

Du er velkommen til at fremsende et artwork og Varefakta til give et tidestimat på opgaven. 

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart eller særregler.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.