Deklaration med Varefakta-mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

colin-maynard-CEEhmAGpYzE-unsplash

Varedeklaration med Varefaktas mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Inden Varefakta påbegynder denne opgave, skal kunden udfylde det til enhver tid gældende specifikationsskema. Password fås ved henvendelse til Varefakta.

Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af skemaet, fremsendes af kunden til Varefakta for kundens egen regning.

Ved udarbejdelse af deklarationer, udarbejder vi korrekt angivelse af de obligatoriske mærkningsoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning i markedsføringslandet.

Når et produkt ønsker at bruge Varefakta mærket, skal Varefakta godkende label, isyningsetikette/indlægsseddel og brugsanvisning i et labeltjek

Varefakta har som formål, at forbrugerne får korrekte, troværdige og kontrollerede oplysninger på varerne, når de handler. Derfor er stikprøvekontrol obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. 

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

 

Stikprøvekontrol og forhandlertjek

Varefakta mener, at forbrugeren har krav på korrekte og troværdige oplysninger. Derfor er stikprøvekontrollen obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept og indskrevet som en del af Fonden Varefaktas vedtægter.

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta foretager stikprøvekontrol af ægte nonfood produkter. Stikprøverne købes hos forhandlere på nettet og i fysiske butikker. Omfanget af stikprøvekontrollen vurderes for det enkelte produkt af Varefakta.

Ved indkøb til stikprøver, foretages oftest også et forhandler- eller butikstjek.

Forskrifter

Børneprodukter med Varefaktas mærke har krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen.

Forskrifterne indeholder information omkring:
  • forskriftens gyldighedsområde,
  • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,

Børneprodukter med Varefaktas mærke har krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. 

  • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
  • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
  • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
  • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.