Deklaration med Varefakta-mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Cykellås

Varedeklaration med Varefaktas mærke

Varedeklarationer mærket med Varefakta, er varer deklareret med Varefaktas mærke og ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle Varefakta-krav, som er specificeret i Varefaktas forskrifter.

Formålet med denne ydelse er at sikre, at en pågældende vare med en pågældende varedeklaration kan markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning samt EU-lovgivning.

Inden Varefakta påbegynder denne opgave, skal kunden udfylde det til enhver tid gældende specifikationsskema. Password fås ved henvendelse til Varefakta.

Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af skemaet, fremsendes af kunden til Varefakta for kundens egen regning.

Ved udarbejdelse af deklarationer, udarbejder vi korrekt angivelse af de obligatoriske mærkningsoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning i markedsføringslandet.

Når et produkt ønsker at bruge Varefakta mærket, skal Varefakta godkende label og låsebevis i et labeltjek.

Varefakta har som formål, at forbrugerne får korrekte, troværdige og kontrollerede oplysninger på varerne, når de handler. Derfor er stikprøvekontrol obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. 

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Stikprøvekontrol og forhandlertjek

Varefakta mener, at forbrugeren har krav på korrekte og troværdige oplysninger. Derfor er stikprøvekontrollen obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept og indskrevet som en del af Fonden Varefaktas vedtægter.

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta foretager stikprøvekontrol af ægte nonfood produkter. Stikprøverne købes hos forhandlere på nettet og i fysiske butikker. Omfanget af stikprøvekontrollen vurderes for det enkelte produkt af Varefakta.

Ved indkøb til stikprøver, foretages oftest også et forhandler- eller butikstjek.

Godkendelse af cykellåse

Varefakta hjælper jer gennem processen, når I skal have jeres cykellås godkendt. Godkendte cykellåse kræves af de fleste forsikringsselskaber for at de udbetaler erstatning, hvis cyklen bliver stjålet.

Godkendelsesprocessen hos Varefakta, består af flere forskellig faser, se diagram.

Processen for at få en cykellås godkendt begynder med en indledningsfase som inkluderer en besigtigelse fra et låsekyndigt udvalg. Det låsekyndige udvalg udarbejder et testprogram for cykellåsen, hvis den vurderes til at opfylde de grundlæggende krav. Herefter går cykellåsen videre i processen til testfasen.

Når cykellåsen har bestået test, går låsen i godkendelsesfasen, som omfatter godkendelse af låsebevis og emballage. Når låsen er endeligt godkendt, tilføjes den til listen over godkendte låse på Varefaktas hjemmeside. 

Oversigt over Varefakta-godkendte cykellåse

Her finder du listen over de cykellåse, som Varefakta har testet og godkendt. Listen er opdelt efter mærke samt typen af cykellås, og hver godkendte lås er skrevet med sit Varefakta Kontrolnummer (VK-nummer), som kan findes på det medfølgende låsebevis og eventuelt på emballagen. De fleste forsikringsselskaber kræver, at din cykel er forsynet med en godkendt lås. 

Alle modeller på listen er afprøvet og godkendt efter Varefaktas cykellåsforskrift. Der vil være modeller på listen, som ikke kan købes. Det kan f.eks. skyldes, at modellen er så ny, at den ikke er nået ud til forhandlerne, eller at modellen ikke importeres/produceres for tiden.

Skal du bruge en lås til din knallert eller scooter, skal låsen opfylde myndighedernes krav på en styrke svarende til indsatshærdet materiale med mindst 9 mm tykkelse, læs mere her. Varefakta anbefaler at man kontakter sit forsikringsselskab, angående køb af lås til knallert eller scooter. 

Læs mere om, hvordan du som virksomhed kan få godkendt din cykellås længere nede på siden. 

Har du generelle spørgsmål vedrørende cykellåse, kan du forsøge at finde svaret her, og ellers er du altid velkommen til at kontakte os på cykellaase@varefakta.dk

Varefakta stiller krav til mekaniske og elektroniske cykellåse

Hos Varefakta har opdateret vores forskrift for cykellåse, så den også indeholder elektroniske cykellåse.

Forskriften er udarbejdet i samarbejde med Cyklistforbundet, FORCE Technology, Forsikring & Pension og Politiet og indeholder en række ekstra sikkerheds- og funktionelle krav, udover lovgivningen, for elektroniske cykellåse defineret af Varefakta.

Varefaktas forskrifter indeholder information omkring:
 • forskriftens gyldighedsområde,
 • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
 • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
 • Varefakta-deklarationens udformning,
 • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
 • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
 • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
 • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.
 

I Varefaktas forskrift for cykellåse stiller vi bl.a. følgende krav til elektroniske cykellåse:

 • modstandsdygtighed overfor elektriske og magnetiske åbningsforsøg samt modstandsdygtighed overfor varme.
 • digital sikkerhed, så elektroniske låse skal have modstandsdygtighed overfor ”brute force” angreb, ”spoofing” og ”hacking”.
 • krav til den elektroniske nøgle, f.eks. begrænset deling af aktive nøgler på smartphones.
 

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.