Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en etikette, et label eller et artwork. Varefaktas konsulenter tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en etikette/label/artwork, isyningsetikette/indlægsseddel, brugsanvisning, samt eventuel monteringsvejledning.

Vi tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. Derudover tjekker vi, at alle frivillige informationer fx markedsføringstekst, anprisninger, billeder, illustrationer og lignende er anført i overensstemmelse med gældende lovgivningen.

I et labeltjek kontrollerer vi følgende:

  • En lovlig varebetegnelse som ikke er vildledende.
  • At ingredienser, er betegnet som de er fastsat ved sædvane.
  • Om de specifikke krav til obligatoriske mærker overholdes.
  • For vildledende illustrationer, informationer, storytelling samt kvalitets- og indholdsanprisninger samt hvis der gives råd til hvordan vildledningen kan fjernes.

Tidsestimat og timepris

Varefaktas timepris 1603 DKK (ekskl. moms).

Du er velkommen til at fremsende et label og Varefakta til give et tidestimat på opgaven. 

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart eller særregler.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.