Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en etikette/-label/-artwork. Varefaktas konsulenter tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. 

Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en etikette/-label/-artwork. Vi tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. Label kan sammenholdes med informationer fra et specifikationsskema og/eller datablad(e). Derudover tjekker vi, at alle frivillige informationer fx markedsføringstekst, anprisninger, billeder, illustrationer og lignende er anført i overensstemmelse med fødevarelovgivningen. 

I et labeltjek kontrollerer vi følgende:

  • En lovlig varebetegnelse.
  • At sammensatte ingredienser, er betegnet som de er fastsat ved sædvane.
  • Korrekt angivelse af oprindelse(n) af primæringrediens(er) når dette er obligatorisk.
  • Sikring af korrekt angivelse af allergener.
  • Korrekt opsat næringsdeklaration.
  • For vildledende illustrationer, informationer, storytelling samt kvalitets- og indholdsanprisninger.
  • Brugen af ernærings- og sundhedsanprisninger, herunder at varen overholder kriterier for anvendelse og udformning af anprisningerne.
 

Tillægsydelser til labeltjek

Nedenstående tillægsydelser indgår ikke i tidsestimatet for den primære opgave. Hvis én af nedenstående ydelser ønskes, aftales tidsestimatet for ydelsen separat og tillægges estimatet anslået for den primære opgave:
 
  • Beregningskontrol af % RI.
  • Tjek om fødevaretilsætningsstoffer er tilladt i det pågældende produkt.
  • Tjek af berigelsestilladelser.
Kosttilskud

Tidsestimat og timepris

Varefaktas timepris 1399 DKK (ekskl. moms).

Du er velkommen til at fremsende et label og Varefakta til give et tidestimat på opgaven. 

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan have indflydelse på opgavens omfang fx varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart eller særregler.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.