Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en fødevareetikette/-label/-artwork. Varefaktas konsulenter tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. 

Labeltjek

Et labeltjek er en gennemgang af en etikette/label/artwork.
Vi tjekker, at alle obligatoriske mærkningsoplysninger er anført korrekt i henhold til gældende EU- og national lovgivning. Derudover tjekker vi, at alle frivillige informationer fx markedsføringstekst, anprisninger, billeder, illustrationer og lignende er anført i overensstemmelse med gældende lovgivning. I et labeltjek kontrollerer vi følgende:

  • En lovlig varebetegnelse, der er i overensstemmelse med varens sammensætning og som ikke er vildledende.
  • At sammensatte ingredienser, er betegnet som de er fastsat ved sædvane.
  • Sikring af korrekt angivelse af allergener, under hensyntagen til eventuelle kundespecifikke krav.
  • Om de specifikke krav til obligatoriske og frivillige mærker overholdes.
  • For vildledende illustrationer, informationer, storytelling samt kvalitets- og indholdsanprisninger, gives der råd til hvordan vildledningen kan fjernes.
  • Brugen af sundhedsanprisninger, herunder at varen overholder kriterier for anvendelse og udformning af anprisningerne.

Varefakta er eksperter i mærkning og lovgivning indenfor nonfood dagligvarer

Vi er specialister i lovgivning indenfor nonfood dagligvarer f.eks. CLP, detergentforordningen, kosmetikforordningen (kemikalielovgivning) samt lovgivning for fødevarekontaktmaterialer. Vi kan desuden hjælpe med at sikre dokumentation for overholdelse af andre mærkningsordninger, vi vurderer anprisninger og kan indhente oplysninger om emballagens sammensætning.

Varefakta arbejder med alle typer nonfood dagligvarer, som f.eks. vaske- og rengøringsmidler, personlig pleje produkter, husholdningsartikler, sutter, bleer mm.

DanskVarefakta_Produkter_2729

Tidsestimat og timepris

Varefaktas timepris 1399 DKK (ekskl. moms).

Du er velkommen til at fremsende et label og Varefakta til give et tidestimat på opgaven. 

Varefakta angiver altid tidsforbruget ud fra et estimat, da forskellige faktorer kan yde indflydelse på opgavens omfang ex. varens kompleksitet, kundens ønske til indhentning af dokumentation, manglende oplysninger ved opgavestart, særregler etc.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.