Product Information Database (PID)

Når man skal lave en deklaration på et produkt, er det vigtigt at man indhenter alle relevante informationer på produktet. Men hvad gør man når man har 100 eller måske 1000 produkter og der kommer en lovændring?

For mange vil det være en tidskrævende opgave at finde ud af hvor mange af ens produkter der indeholder et bestemt tilsætningsstof eller er forsynet med en bestemt anprisning.

Varefaktas Product Information Database (PID) giver et bedre overblik over informationerne på dine produkter samt mulighed for bedre at kunne organisere data.

Product Information Database (PID)

Ved hjælp af databasen kan Varefakta strukturere informationer på dine produkter. PID indeholder de oplysninger, du som kunde ønsker, at kunne søge på. På den måde skræddersyr vi en database med de oplysninger som du lægger vægt på. Det vil således være muligt, at få et komplet overblik på kryds og tværs af alle varer; fødevarer, dyrefoder, børneomsorgsprodukter som fx sutteflasker, bleer og sutter og nonfood dagligvarer mv. 

Det er ligeledes muligt at udtrække rapporter om fx oprindelseslande, risikoingredienser, anprisninger, emballagevægt osv. på tværs af samtlige produkter. Som virksomhed vil man altså langt hurtigere kunne reagere og rapportere på sine målsætninger.

V4_Database_illustration_hvid_grøn bg

Med dine produkters data samlet i PID kan du bl.a. gøre følgende:

  • Reagere hurtigt i forbindelse med lovændringer fx hvis et tilsætningsstof bliver vurderet uegnet til brug i fødevarer. Her vil man kunne fremsøge alle produkter med et specifikt tilsætningsstof ved et par enkelte klik med musen.

  • Fremsøge og rangere forskelle i emballagevægt og -sammensætning baseret på fødevarekategorier.

  • Trække lister på produkter der indeholder primære ingredienser, der oprinder fra et specifikt land.

  • Opliste produkter, der indeholder bestemte allergener både i recept eller fra spormærkning.

  • Fremsøge produkter med bestemte anprisninger fx vil man kunne trække en liste over produkter som kan indplaceres i en nøglehulsgruppe, men som ikke kan få Nøglehulsmærket på.

Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD)

Alle store virksomheder i EU skal fremadrettet indsamle og fremlægge data for deres samfundsmæssige og miljømæssige påvirkninger. Det har Europa-Parlamentet vedtaget med et nyt direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD). Varefaktas Product Information Database kan i denne sammenhæng også være behjælpelig med at indsamle dele af disse data.

Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) blev vedtaget den 10. november i år og bliver sikkert endeligt vedtaget den 28. november. Det har til formål at forpligte virksomheder i EU til en ensartet og pålidelig rapportering om bæredygtighed. I 2025 ser det ud til, at alle skal rapportere på bæredygtighedsparametre. 

Reglerne fastsat i Corporate Sustainability Reporting-direktivet (CSRD) vil løbende blive indfaset fra den 1. januar 2024.  

Skal vi også hjælpe jer? Kontakt os i allerede dag.

Vil du høre mere om Varefaktas Product Information Database (PID) og om denne kan være relevant for din virksomhed, så ring på tlf. (+45) 46 30 45 00 eller send os en besked via kontaktformularen.