Regulatorisk oversættelse

En regulatorisk oversættelse er en oversættelse af obligatorisk mærkningstekst, på baggrund af det af kunden fremsendte udgangsmateriale, til det officielle sprog i markedsføringslandet, under hensyntagen til lovfastsatte formuleringer og krav.

Skal vi lave en regulatorisk oversættelse af din vares mærkning?

Varefakta kan bistå med regulatoriske oversættelser til det danske marked. Varefakta skal modtage teksten til oversættelse på fortrinsvist engelsk.

 Varefakta foretager oversættelse af al obligatorisk og frivillig tekst og sikrer, at oversættelsen er i overensstemmelse med gældende EU samt nationale mærkningskrav.

Derudover tilbyder Varefakta oversættelse af SDS’er.

Nonfood

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.