Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Stikprøvekontrol og forhandlertjek

Varefakta mener, at forbrugeren har krav på korrekte og troværdige oplysninger. Derfor er stikprøvekontrollen obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept og indskrevet som en del af Fonden Varefaktas vedtægter.

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta foretager stikprøvekontrol af børneprodukter. Stikprøverne købes hos forhandlere på nettet og i fysiske butikker. Omfanget af stikprøvekontrollen vurderes for det enkelte produkt af Varefakta.

Ved indkøb til stikprøver, foretages oftest også et forhandler- eller butikstjek.

Forskrifter

Børneprodukter med Varefaktas mærke har krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen.

Forskrifterne indeholder information omkring:
  • forskriftens gyldighedsområde,
  • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,
  • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
  • Varefakta-deklarationens udformning,

Børneprodukter med Varefaktas mærke har krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. 

  • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
  • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
  • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
  • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.