Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Vær med som virksomhed til test af jeres cykellåse

Hos Varefakta giver vi virksomheder muligheden for selv at møde op og deltage til test af en cykellås.

Hvis I, som virksomhed, ønsker at være til stede under testen af jeres cykellås, har I fuld tilladelse til både at optage video og tage billeder. Disse kan bruges i det senere udviklingsarbejde, hvad enten låsen bliver godkendt eller ej.

Varefakta dokumenterer altid testene af en cykellås ved hjælp af video og billeder, som også kan videresendes til virksomheden, hvis det ønskes.

Video og billeder håndteres af Varefakta som fortroligt materiale, hvorfor det aldrig sendes til tredjepart.

Når Jeres cykellås er godkendt, udarbejder Varefakta et Låsebevis for den godkendte cykellås. Låsebeviset skal altid medfølge den godkendte cykellås ved køb på det danske marked.

Stikprøvekontrol og forhandlertjek

Varefakta mener, at forbrugeren har krav på korrekte og troværdige oplysninger. Derfor er stikprøvekontrollen obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept og indskrevet som en del af Fonden Varefaktas formål.

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta foretager stikprøvekontrol af ægte nonfood produkter. Stikprøverne købes hos forhandlere på nettet og i fysiske butikker. Omfanget af stikprøvekontrollen vurderes for det enkelte produkt af Varefakta. Ved indkøb til stikprøver, foretages oftest også et forhandler- eller butikstjek.

Varefakta stiller krav til mekaniske og elektroniske cykellåse

Hos Varefakta har opdateret vores forskrift for cykellåse, så den også indeholder elektroniske cykellåse.

Forskriften er udarbejdet i samarbejde med Cyklistforbundet, FORCE Technology, Forsikring & Pension og Politiet og indeholder en række ekstra sikkerheds- og funktionelle krav, udover lovgivningen, for elektroniske cykellåse defineret af Varefakta.

Varefaktas forskrifterne indeholder information omkring:
 • forskriftens gyldighedsområde,
 • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
 • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
 • Varefakta-deklarationens udformning,
 • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-mærke,
 • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
 • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
 • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-mærke samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.
 

I Varefaktas forskrift for cykellåse stiller vi bl.a. følgende krav til elektroniske cykellåse:

 • modstandsdygtighed overfor elektriske og magnetiske åbningsforsøg samt modstandsdygtighed overfor varme.
 • digital sikkerhed, så elektroniske låse skal have modstandsdygtighed overfor ”brute force” angreb, ”spoofing” og ”hacking”.
 • krav til den elektroniske nøgle, f.eks. begrænset deling af aktive nøgler på smartphones.
 

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.