Stikprøvekontrol

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Obligatorisk stikprøvekontrol

Varefakta har som formål, at forbrugerne får korrekte, troværdige og kontrollerede oplysninger på varerne, når de handler. Derfor er stikprøvekontrol obligatorisk for varer med Varefakta-mærket. 

Stikprøvekontrollen er en kerneydelse i Varefaktas koncept. Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.

Varefakta kan én gang årligt på eget laboratorium, eksterne laboratorier eller på prøvningsinstitutter efter Varefaktas eget valg foretage stikprøver af varer mærket med Varefakta, for at sikre at varen vedvarende er i overensstemmelse med varens deklaration.

Stikprøven omfatter bl.a.:
 • Akkrediterede analyser til verificering af deklarerede næringsværdier. Værdierne verificeres jf. EU’s fastsatte, tilladte tolerancer.
 • Akkrediteret kontrol af nettovægt og evt. antal i pakning.
 • Kontrol af at emballagens informationer stemmer overens med den seneste deklaration f.eks efter en opdatering.
 • Varefakta varetager dialog med producent/leverandør ved fund af afvigelser, samt indhenter dokumentation på korrigering for afvigelser, hvis dette er relevant.
 • Kunden informeres, hvis der i forbindelse med stikprøvekontrollen er fundet grundlag for, at opdateringer er nødvendige.
 • Varefakta varetager dialog med producent ved fund af afvigelser samt indhenter dokumentation.
 •  

Fødevarer med Varefakta-mærket er fritaget for Fødevarestyrelsens ordinære kontrol.

Vores kunder siger

"Stikkprøvene Varefakta gjennomfører for oss, gir oss en forsikring om at produktets sammensetning og næringsinnhold er den samme under hele perioden produktet er å finne i butikkhylla og at avtalen mellom REMA 1000 og leverandør etterleves slik avtalt. Det er også med å sikre at at vi hele tiden har merket produktene våre i samsvar med gjeldende regelverk. Det gir våre kunder en trygghet om at produktet de kjøper er i samsvar med det som det utgir seg for via merking og design. Vi benytter resultatet fra kontrollene til dokumentasjon på gjennomførte kontroller av våre egne merkevarer, samt til oppfølging av leverandører som har større eller mindre avvik på stikkprøvekontrollene. Det kan resultere at leverandøren blir ført inn i vår plan for revisjoner fordi vi føler behov for oppfølging fysisk på stedet og det kan være at en leverandør føres på vår plan for oppfølgende vektkontroll.”
Marna Kotte
Kvalitetssjef Egne Merkevarer, REMA 1000 Norge AS
"Hos REMA 1000 lader vi vores egne mærkevarer stikprøvekontrollere af Varefakta. Hermed sikrer vi os, at der altid er overensstemmelse mellem varedeklarationens oplysninger og det produkt som forbrugerne kan købe i vores butikker. Stikprøvekontrollen er fokuseret på områder, hvor risici og behov er størst og vi kan derfor løbende holde os opdateret på om en vare bør opdateres, om der er det korrekte antal i pakken, om forbrugeren får den mængde som de betaler får og om det deklarerede næringsindholdet stemmer overens med det analyserede. Herudover giver det os et overblik over vores leverandørers produkter.”
Gunhild Nørgaard
Chef for Egne Mærkevarer, REMA 1000 A/S

Forskrifter

Varefakta mærkningen findes på fødevarer. Varer med Varefakta-logo har ofte krav, der går ud over lovgivningen – som vi kalder forskrifter. Forskrifter er hermed ofte mere strikse end lovgivningen.

Forskrifter indeholder information omkring:
 • forskriftens gyldighedsområde,
 • Varefaktas minimumskrav til den pågældende produktgruppe,
 • krav til oplysninger i Varefakta-deklarationen,
 • Varefakta-deklarationens udformning,
 • en række eksempler på udformning af deklarationer med Varefakta-logo,
 • en udspecificering af krav til de enkelte oplysninger,
 • krav til brugsanvisning, hvis dette er relevant for det pågældende produkt samt
 • beskrivelse af Varefaktas obligatoriske stikprøvekontrol af varer med Varefakta-logo samt dertilhørende kontrolresultater og kontrolomkostninger.

Har du brug for rådgivning, et labeltjek eller andet? Kontakt os i allerede dag.